Gyventojų dėmesiui!
Bus rengiamos bendrijos vidaus taisyklės, kuriose bus apibrėžiama butų savininkų pareigos, atsakomybės. Gyventojai norintys prisijungti prie iniciatyvinės grupės kuriant taisykles, turi pranešti bendrijos pirmininkui iki 2019-08-01
Vidaus taisyklės bus tvirtinamos visuotiniame susirinkime
Share →