Šaukiamas bendrijos narių susirinkimas 2019m. balandžio 18 dieną, 19:00 namo kieme.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Diskusija dėl renovacijos, kitų namų pavyzdžiai;
  2. finansinė ir veiklos ataskaita už 2018m;
  3. gyventojų sprendimas dėl kiemo tvarkymo;
  4. pasiūlymų, kuriuos gavo bendrija, viešas aptarimas (dėl vaizdo stebėjimo kamerų, elektros skydinių modernizavimo);
  5. kiti einamieji reikalai.

Dalyvavimas būtinas!

Share →