BENDRIJOS ISTORIJA

Iki 1995 m. rugpjūčio 9 d. mūsų namas priklausė 210-ajai butų savininkų bendrijai. 1995 m. liepos 25 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime buvo pritarta atsiskirti nuo 210-osios butų savininkų bendrijos ir įsteigti atskirą butų savininkų bendriją, kuriai priklauso tik vienas mūsų namas. Kauno miesto mero potvarkiu Nr. 446 bendrija registruota 1995 m. rugpjūčio 9 d. pavadinimu „210-II butų savininkų bendrija“, patvirtinti bendrijos įstatai. Tuo metu bendrijos valdybos pirmininkas buvo B. Černius.
1999 m. rugsėjo 1 d. išrinkta nauja bendrijos pirmininkė, kuria tapo Irena Stponavičienė, vadovavusi mūsų bendrijai 10 metų.
2008 m. birželio 10 d. bendrijos susirinkime buvo išrinktas naujas bendrijos pirmininkas Edvardas Krikštolaitis, kuris pareigas perėmė nuo 2008 m. liepos 1 d.
2014 m. gegužės 5 d. bendrijos pirmininką Edvardą Krikštolaitį pakeitė Aušra Bartkevičienė.
2018 m. gegužės 9d. bendrijos pirmininkę Aušrą Bartkevičienę pakeitė Tomas Jonavičius.