S. ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO VALDYBOS NARIŲ POSĖDIS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 20090806

Svarstomi klausimai:

  1.  kiemo kelio dangos sutvarkymo aptarimas;
  2. bendrijos darbuotojų atlyginimų mažinimas;
  3. apšvietimo laiptinėse tvarkymas;
  4. Zenonui Jonaičiui (43 butas) atlyginti už atliktus darbus bendrijai;
  5. kiti ūkiniai klausimai, pasiūlymai.

1. Kiemo kelio dangos sutvarkymo aptarimas.

Kiemo kelio dangos tvarkymo išlaidos yra 5696,90 Lt. Nuspręsta, kad išlaidas gyventojai padengs 50%, o likusi suma bus apmokėta iš sukauptų lėšų. Dėl nusėdusios plokštės, nuspręsta daryti talką, kuri įvyks rugpjūčio 12 d. (trečiadienį) 18.30 val., ir sutvarkyti esančią problemą.

2. Bendrijos darbuotojų atlyginimų mažinimas.

Šiuo metu bendrijos darbuotojų atlygiai yra tokie (neatskaičius mokesčių): pirmininkas gauna 800 Lt, buhalterė – 400 Lt, teritorijos prižiūrėtoja – 500 Lt. Valdyba nusprendė, kad šiuo metu atlygių nemažinti.

3. Apšvietimo laiptinėse tvarkymas.

2009 m. rugpjūčio 10 d. atvyks UAB “Flamanda” atstovas, kuris įvertins esamą laiptinių apšvietimo būklę ir vėliau vykdys apšvietimo tvarkymo darbus. Darbus prižiūrės Albinas Šilkaitis (23 butas).

4. Zenonui Jonaičiui atlyginti už atliktus darbus bendrijai.

Valdyba nusprendė skirti Zenonui Jonaičiui vienkartinę premiją už atliktus darbus: padedant tvarkyti bendrijos teritoriją bei kiemo kelio dangos tvarkymą. Premijos dydis 250 Lt, kuri bus užskaityta bendrijos mokesčių nurašymu.

5. Kiti ūkiniai klausimai, pasiūlymai.

  1. I laiptinės šiukšlių šachtos dangtį, esantį tarp 3 ir 4 aukštų, uždaryti visam laikui;
  2. pranešta, kad brangsta UAB “Kauno švara” paslaugos, nes VšĮ Kauno regiono atiekų tvarkymo centras patvirtino sąvartynų “vartų” mokestį – 49,10 Lt (be PVM) už toną atliekų.
Share →