S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO  PAKARTOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 32 bendrijos atstovai (viso 81).

Klausimai, pateikti svarstymui:

  1.  Karšto vandens tiekėjo rinkimas;
  2. Kiti klausimai, pasiūlymai, pastabos ir t.t.

1.Karšto vandens tiekėjo rinkimas.

Daug diskusijų sukėlęs klausimas. Kadangi dauguma jau buvo apsisprendusi dėl savo pasirinkimo po pirmojo bendrijos narių susirinkimo (kuris neįvyko dėl per mažo susirinkusių narių kiekio), diskusijos buvo trumpos ir konkrečios. Pagal mūsų bendrijos įstatus šis susirinkimas laikomas įvykusiu, o priimti sprendimai – teisėtais. Balsavimo rezultatai: su karšto vandens tiekėju – 1 balsas, be karšto vandens tiekėjo (pagal seną tvarką) – 30 balsų, susilaikė – 1 balsas.

210-II butų savininkų bendrijos nariai pasirinko senąjį (dabartinį) variantą – be karšto vandens tiekėjo.

2. Kiti klausimai, pasiūlymai, pastabos ir t.t.

  1. Per numatomą balandžio mėn. talką gyventojai privalės nusiplauti savo butų langus bei priklausančius laiptinių langus pagal aukštus. Apie tikslią talkos datą bus informuojama skelbimu;
  2. Kiekvienas butas privalo prižiūrėti savo laiptinės dalį nuo savo aukšto iki žemesnio aukšto savo mėnesio dekados (10 dienų) laikotarpiu. Bus tikrinamos laiptinės ir reikalaujama švaros. Tvarkaraščiai bus iškabinti artimiausiu metu;
  3. Nuspręsta, kad žibintai, apšviečiantys kiemą, turi būti išjungiami nuo 01.30 val. iki 03.30 val. Šiuo metu žibintai nešviečia nuo 01.00 val. iki 04.00 val.;
  4. Susirinkimo metu pateikti pasiūlymai dėl šalia namo augančių liepų genėjimo, nes pirmų aukštų gyventojams į butus patenka per mažai dienos šviesos.
Share →