S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO  BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2012 m. kovo 29 d.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 25 bendrijos atstovai (viso 81).

 Pateikti klausimai svarstymui:

  • 2011-2012 m. šildymo sezono aptarimas;
  • Numatomų darbų siūlymas ir aptarimas;;
  • Siūlymas keisti liftų priežiūros įmonę UAB „Kauno liftai“ į įmonę UAB „Schindler-Liftas“;
  • kiti klausimai, pasiūlymai…

1. 2011-2012 m. šildymo sezono aptarimas:

Šis šildymo sezonas yra pats brangiausias per visą bendrijos istoriją. Buvo prisiminta renovacijos tema, tačiau dauguma narių nori ieškoti kitų būdų kaip taupyti suvartojamą šilumos energiją. Iš tokių darbų paminėti: rūsio ir laiptinių langų keitimas, laiptinėse apatinių radiatorių paleidimas, antrų lauko durų sutvarkymas, pastato cokolinės dalies šiltinimas, visų senų šildymo sistemos vamzdžių keitimas.

2. Numatomų darbų aptarimas:

Įvertinus praėjusį šildymo sezoną, dauguma bendrijos narių sutinka keisti laiptinių ir rūsių langus, bei vėl pajungti pirmuose aukštuose esančius radiatorius. Pirmininkas iki pakartotinio susirinkimo, vyksiančio balandžio 17 d., privalo pateikti bendrijos nariams kelių įmonių (ne mažiau kaip trijų) komercinius pasiūlymus rūsio ir laiptinių langų keitimui. Būsimo susirinkimo metu bus renkamas nugalėtojas, kuris atliks numatomus darbus.

UAB „Lomenita“ iki ateinančio šildymo sezono pradžios turės pajungti nurodytus laiptinių radiatorius ir užtikrinti jų normalų veikimą.

3. Siūlymas keisti liftų priežiūros įmonę UAB „Kauno liftai“ į įmonę UAB „Schindler-Liftas“:

Buvo pristatyta liftų priežiūros įmonė UAB „Schindler-Liftas“. Visi bendrijos nariai,  įvertinę dabartinius liftų priežiūros mokesčius bei priežiūros darbus ir UAB „Schindler-Liftas“ pasiūlymą, nusprendė, kad pasirenkama UAB „Schindler-Liftas“ liftų priežiūros įmonė tuo atveju, jei UAB „Kauno liftai“ pateiks tokio pačio ar geresnio pasiūlymo. Numatoma paslaugų teikėjo kaita nuo 2012 m. gegužės 1 d.

4. Kiti klausimai, pasiūlymai… :

  • dauguma bendrijos narių pageidauja, kad mūsų bendrijos mokesčiai būtų pateikti su „Viena sąskaita“ sąskaita;
  • nebaigti įrengti visi balansiniai ventiliai, įrenginėjami gyventojų rūsiuose, kurie užtikrintų vienodą šilumos pasiskirstymą name. Balandžio mėnesį bendrijos gyventojai privalo užtikrinti priėjimą prie šildymo sistemos vamzdyno, kur dar nėra sumontuoti balansiniai ventiliai. Buvo pareikštos pretenzijos dėl UAB „Lomenita“ darbuotojų darbo kultūros;
  • bendrijos nariai nusprendė, kad pirmininkas privalo turėti sandėliukų raktus, kuriuose yra šalto ir karšto vandens stovų ventiliai bei šildymo sistemos stovų balansiniai ventiliai;
  • įrengti atskirą skaitliuką šiluminiame mazge, skirtą karštam vandeniui;
  • balandžio mėnesio talka bus organizuojama balandžio 21 d. Iki to laiko skelbimo lentose turi būti nurodyti kokie darbai bus atliekami ir kokius turėti instrumentus;
  • dėl per didelio elektros suvartojimo apšvietimui ir sandėliukuose per 2012 m. vasario ir kovo mėnesius, pavesta bendrijos pirmininkui ir elektrikui patikrinti visas laiptinėse esančias elektros paskirstymo spintas bei sandėliukus. Radus nelegaliai prisijungusius – atjungti ir surašyti administracinės teisės pažeidimo aktą.

 

Protokolą sudarė:

Susirinkimo pirmininkas

Edvardas Krikštolaitis

 

Share →