S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2013 m. birželio 12 d.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 27 bendrijos nariai (viso 81).

Pateikti klausimai svarstymui:

  •  Atsiskaitymas už suvartotą karštą vandenį;
  • Laiptinės langų keitimas;
  • Kiti klausimai.

1. Atsiskaitymas už suvartotą karštą vandenį.

Bendrijos pirmininkas pristatė du variantus kaip galima atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį:

  • bendrija perka karštą vandenį iš UAB „Kauno energija“, kuri būtų atsakinga už pinigų surinkimą, karšto vandens skaitliukų priežiūrą ir keitimą. UAB „Kauno vandenys“ už suvartotą šaltą vandenį, karštam vandeniui paruošti, sąskaitą pateikų UAB „Kauno energija“. Gyventojai už šaltą vandenį atsiskaitytų UAB „Kauno vandenims“, o už karštą vandenį – UAB „Kauno energijai“ (už vandens pašildymą ir jo suvartojimą);
  • bendrija perka šaltą (geriamąjį) vandenį iš UAB „Kauno vandenys“, kuris pašildomas turimame šilumokaityje. UAB „Kauno vandenys“ pateikia bendrijai sąskaitą už suvartoto vandens (karšto) kiekį, o UAB „Kauno energija“ – už šio vandens pašildymą. Bendrija pati tampa atsakinga už karšto vandens skaitliukų parodymus, jų priežiūrą. Karšto vandens atsiskaitymas būtų vykdomas per bendriją – gyventojai už karštą vandenį atsiskaito su bendrija, o už šaltą vandenį – su UAB „Kauno vandenimis“. Šalto vandens kaina būtų 0,50 Lt mažesnė dėl UAB „Kauno vandenų“ administravimo išlaidų sumažėjimo.

Po neilgų diskusijų įvyko balsavimas:

–          pirmas variantas – 25 nariai balsavo UŽ, 2 nariai SUSILAIKĖ, 0 narių balsavo PRIEŠ;

–          antras variantas – 0 narių balsavo UŽ, 2 nariai SUSILAIKĖ, 25 nariai balsavo PRIEŠ.

NUTARTA.  Karšto vandens tiekėju pasirinkti UAB „Kauno energija“. Dėl tiekėjo pasirinkimo kreiptis į UAB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno vandenis“. Taip pat bendrijos nariams reikalaujant iš vandens mazgo, esančio bendrijoje, nuvesti atskirą (tiesioginę) šalto vandens atšaką į šilumokaitį. UAB „Lomenitai“ atsisakius vykdyti nurodytą darbą, surasti kitą rangovą.

2. Laiptinės langų keitimas.

Bendrijos buhalterė pateikė duomenis apie surinktus (vieno mėnesio) pinigus laiptinės langų keitimui – įmokas atliko 63 butų gyventojai. Preliminari renkama suma kiekvienam bendrijos nariui – 200 Lt. Pinigai bus renkami dar tris mėnesius po 50 Lt. Galima iš karto sumokėti numatytą sumą.  Pirmininkas įpareigotas, kuo greičiau išsiųsti įmonėms prašymus komerciniams pasiūlymams ir pateikti gautus pasiūlymus svarstymui. Pasiūlymuose taip pat turi būti trijų paskutinių metų įmonės įvykdytų projektų, kurių vertė didesnė nei 20 tūkst. Lt sąrašas.

3. Kiti klausimai.

  • Kai kurie bendrijos savininkai (pirmos laiptinės) nėra patenkinti dėl naujos teritorijos prižiūrėtojos darbo – neplaunamos laiptinės, tačiau patys gavo „antausį“ iš kitų laiptinių gyventojų. Pirmininkas yra pateikęs darbuotojo pareigybinę instrukciją naujai teritorijos prižiūrėtojai ir prižadėjo aptarti ją su nauja darbuotoja.
  • Bendrijos savininkai nusprendė, kad namo siūlės būtų tvarkomos samdant ne privačius asmenis, turinčius verslo liudijimus, o įmones, kurios būtų atsakingos už atliktus darbus – būtų suteikiama garantija ir ji vykdoma.
  • Gyventojai pasipiktinę dėl šunų vedžiojimo kieme. Taip pat jie pritaria bausmių griežtinimui už augintinių vedžiojimo taisyklių pažeidimus.

Protokolą sudarė:

Susirinkimo pirmininkas                                                                         E. Krikštolaitis

Share →