S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS
2013 m. balandžio 24 d.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 35 bendrijos nariai (viso 81).

Pateikti klausimai svarstymui:

• Bendrijos finansinė ataskaita už 2012 metus;
• Pastato techninės priežiūros vykdymas;
• Naujo bendrijos pirmininko rinkimas;
• Kiti klausimai.

1. Bendrijos finansinė ataskaita už 2012 metus.
Bendrijos finansinę ataskaitą pristatė bendrijos buhalterė Diana Vismantienė (buto Nr. 65):
• nurodytos bendrijos išlaidos skirtos mokesčiams, patarnavimams, pirkiniams;
• bendrijos pajamos už 2012 metus;
• įvardyti skolininkai, kurie nemoka bendrijai daugiau nei 3 mėnesius;
• nurodytas dabartinis lėšų likutis bendrijos sąskaitose.

2. Pastato techninės priežiūros vykdymas.
Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti esminius statinio reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Ją gali atlikti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas turi būti atestuotas.
Bendrijos pirmininkas gavo Eigulių seniūnijos žodinį įspėjimą dėl bendrijos pastato techninės priežiūros nevykdymo.
Bendrijos nariai nusprendė samdyti įmonę ar asmenį, turintį atitinkamą atestaciją, atlikti kasmetinę statinio techninę priežiūrą.

3. Naujo bendrijos pirmininko rinkimas.
Bendrijos pirmininko rinkimai bus organizuojami 2013 m. rugsėjo mėnesį.

4. Kiti klausimai.
• Bendrijos savininkai nusprendė atsisakyti dabartinio teritorijos prižiūrėtojo paslaugų. Bendrijos pirmininkas įpareigotas surasti ir įdarbinti naują teritorijos prižiūrėtoją.
• Nuspręsta 2013 m. pakeisti visus laiptinės langus, išdažyti pirmus aukštus (samdant dažytojus), pakeisti esamas pašto dėžutes, pakeisti antras lauko duris, pajungti apatinius radiatorius prie šildymo sistemos. Visi darbai turėtų būti atlikti 2013 metais.
• Suorganizuoti talką 05.02 d. (ketvirtadienį). Esant nepalankiam orui, talka gali būti perkelta į 05.07 d. (antradienį).
• Organizuoti išorinių tarpblokinių siūlių remontą būtiniausiose vietose.

Protokolą sudarė:

Susirinkimo pirmininkas E. Krikštolaitis

Share →