Š. m. spalio 16 dieną Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymus nuo 2012 m. spalio 20 d. pradėti šildymo sezoną Kauno miesto mokymo įstaigose ir gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įsakymą, šildymas turi būti įjungtas per 5 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios. Fiziškai šildymą įjungia ir parametrus sureguliuoja namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas arba turintis tam teisę asmuo.

Taip pat įsakymuose nurodoma, kad daugiabučių namų gyventojai turi teisę, suderinę su šilumos tiekėju, jeigu yra techninės galimybės, patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant higienos normų. Tokį sprendimą gyventojai gali priimti butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Apie tokį sprendimą būtina raštu informuoti šilumos tiekėją. Atkreiptinas dėmesys, kad įsijungus šildymą anksčiau oficialios šildymo sezono pradžios, gyventojams nėra skaičiuojamos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį.

Pabrėžtina, kad šilumos tiekėjai šilumą tiekia iki pastatų įvadų. Pastatų viduje už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei remontą yra atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir kvalifikuoti šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. AB „Kauno energija“ laiko būtinu priminti, kad iki šildymo sezono pradžios visi šilumos punktai turi būti parengti eksploatacijai ir privalo turėti parengties pasus.

 http://www.kaunoenergija.lt/Pradžia/tabid/36/EntryID/703/Default.aspx

 

Share →